Oferta

Rodzaje, zakres prowadzonych szkoleń i treningów strzeleckich

1
dla osób nieposiadających pozwolenia na broń i własnej broni
w zakresie strzelectwa sportowego i obronnego – bojowego, obejmujące naukę strzelania oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.
2
dla osób posiadających pozwolenia na broń
z broni własnej oraz wypożyczanej przez instruktora, w zakresie strzelectwa sportowego i obronnego – bojowego , obejmujące naukę strzelania oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3
dla firm i grup zorganizowanych
z broni wypożyczanej przez instruktora, w zakresie strzelectwa sportowego i obronnego – bojowego , obejmujące naukę strzelania oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4
dla osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni palnej
w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego w obsłudze broni i strzelaniach z broni palnej długiej i krótkiej.

z czego strzelamy

SIG SAUER MOSQUITO kaliber 5,6 mm (22 LR)
SIG SAUER MOSQUITO kaliber 5,6 mm (22 LR)
GSG Fire Fly kaliber 5,6 mm
GSG Fire Fly kaliber 5,6 mm
PM PPS kaliber 7,62 mm
PM PPS kaliber 7,62 mm
CZ P10 SC 9 mm Parabellum
CZ P10 SC 9 mm Parabellum
pistolet Walter kaliber 22
pistolet Walter kaliber 22
pistolet Sig Sauer kaliber 22
pistolet Sig Sauer kaliber 22
rewolwer Arminius kaliber 22
rewolwer Arminius kaliber 22
pistolet maszynowy UZI kaliber 22 (wersja semi auto)
pistolet maszynowy UZI kaliber 22 (wersja semi auto)
pistolet Browning kaliber 22
pistolet Browning kaliber 22
Glock 17 kaliber 9 mm Parabellum
Glock 17 kaliber 9 mm Parabellum
pistolet TT kaliber 7,62 mm
pistolet TT kaliber 7,62 mm
rewolwer Arminius kaliber 38 special
rewolwer Arminius kaliber 38 special

Kompetencje i doświadczenie zawodowe

ppłk rez. mgr inż. Robert Przybyła

 1. Ukończona Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu
  inżynier – dowódca w specjalności Wojsk Ochrony Pogranicza.
 2. Ukończona Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
  Wydział Pedagogiczny w zakresie wychowanie obronne – magister.
 3. Służba w Wojskach Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej:
  • Karpacka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu,
  • Bieszczadzka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Przemyślu,
  • Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu,
  • Bieszczadzki Oddział Straży Graniczne w Przemyślu,
  w okresie służby również  szkolenie podległych żołnierzy i funkcjonariuszy  w zakresie strzelectwa bojowego .  
 4. Uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego NR 36459/I/2012.
 5. Uprawnienia prowadzącego strzelanie nr 2547/CSZK/09 z broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, maszynowej (pistolet), gładko lufowej.  
 6. Ukończone  kursy szkolenia bojowego .
 7. Ukończone kursy udzielania pierwszej pomocy.
 8. Prowadzenie zajęć strzeleckich z broni pneumatycznej oraz palnej, zajęć  z zakresu sportów obronnych, zajęć o tematyce mundurowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rymanowie z młodzieżą licealną oraz gimnazjalną zwłaszcza  w klasach o profilu mundurowym (liceum).
 9. Prowadzenie zajęć strzeleckich z broni pneumatycznej w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w klasach o profilu mundurowym.
 10. Prowadzenie zajęć strzeleckich ze studentami na Uniwersytecie Wrocławskim.
 11. Udział w zawodach strzeleckich jako zawodnik głównie w kategorii pistolet.
 12. Od roku 2016 prowadzenie szkoleń i treningów strzeleckich z osobami indywidualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.